Dự án tiêu biểu

Tin tức và dự án khác

Tuyển dụng nhân viên 03/2015

Tuyển dụng nhân viên 03/2015

Tuyển dụng nhân viên 03/2015

00

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và kinh doanh thương mại. Hiện tại Công ty là nhà đầu tư lớn nhất theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) trong lĩnh vực xử lý nước thải và phát...

Tuyển dụng nhân viên lễ tân

Tuyển dụng nhân viên lễ tân

Tuyển dụng nhân viên lễ tân

00

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và kinh doanh thương mại. Hiện tại Công ty là nhà đầu tư lớn nhất theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) trong lĩnh vực xử lý nước thải và phát...

Tuyển dụng Phó chánh văn phòng

Tuyển dụng Phó chánh văn phòng

Tuyển dụng Phó chánh văn phòng

00

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và kinh doanh thương mại. Hiện tại Công ty là nhà đầu tư lớn nhất theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) trong lĩnh vực xử lý nước thải và phát...

Tuyển gấp Trưởng phòng kỹ thuật và Nhân viên kinh tế xây dựng

Tuyển gấp Trưởng phòng kỹ thuật và Nhân viên kinh tế xây dựng

Tuyển gấp Trưởng phòng kỹ thuật và Nhân viên kinh tế xây dựng

00

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và kinh doanh thương mại. Hiện tại Công ty là nhà đầu tư lớn nhất theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) trong lĩnh vực xử lý nước thải và phát...

Tuyển dụng nhân viên kế toán tổng hợp

Tuyển dụng nhân viên kế toán tổng hợp

Tuyển dụng nhân viên kế toán tổng hợp

00

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và kinh doanh thương mại. Hiện tại Công ty là nhà đầu tư lớn nhất theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) trong lĩnh vực xử lý nước thải và phát...

Tuyển dụng Kỹ sư trắc địa

Tuyển dụng Kỹ sư trắc địa

Tuyển dụng Kỹ sư trắc địa

00

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và kinh doanh thương mại. Hiện tại Công ty là nhà đầu tư lớn nhất theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) trong lĩnh vực xử lý nước thải và phát...

Tuyển gấp Trưởng phòng Kỹ thuật và Trưởng ban QLDA

Tuyển gấp Trưởng phòng Kỹ thuật và Trưởng ban QLDA

Tuyển gấp Trưởng phòng Kỹ thuật và Trưởng ban QLDA

00

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và kinh doanh thương mại. Hiện tại Công ty là nhà đầu tư lớn nhất theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) trong lĩnh vực xử lý nước thải và phát...

Tuyển dụng nhân viên lễ tân

Tuyển dụng nhân viên lễ tân

Tuyển dụng nhân viên lễ tân

00

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và kinh doanh thương mại. Hiện tại Công ty là nhà đầu tư lớn nhất theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) trong lĩnh vực xử lý nước thải và phát...

Tuyển gấp nhân viên kế toán + nhân viên kỹ thuật

Tuyển gấp nhân viên kế toán + nhân viên kỹ thuật

Tuyển gấp nhân viên kế toán + nhân viên kỹ thuật

00

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và kinh doanh thương mại. Hiện tại Công ty là nhà đầu tư lớn nhất theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) trong lĩnh vực xử lý nước thải và phát...

Thông báo tuyển dụng Phó Giám đốc và Trưởng phòng kỹ thuật 09/2013

Thông báo tuyển dụng Phó Giám đốc và Trưởng phòng kỹ thuật 09/2013

Thông báo tuyển dụng Phó Giám đốc và Trưởng phòng kỹ thuật 09/2013

00

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và kinh doanh thương mại. Hiện tại Công ty là nhà đầu tư lớn nhất theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) trong lĩnh vực xử lý nước thải và phát...

Thông báo tuyển dụng nhân viên vật tư

Thông báo tuyển dụng nhân viên vật tư

Thông báo tuyển dụng nhân viên vật tư

00

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và kinh doanh thương mại. Hiện tại Công ty là nhà đầu tư lớn nhất theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) trong lĩnh vực xử lý nước thải và phát...

Thông báo tuyển dụng 08/2013

Thông báo tuyển dụng 08/2013

Thông báo tuyển dụng 08/2013

00

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và kinh doanh thương mại. Hiện tại Công ty là nhà đầu tư lớn nhất theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) trong lĩnh vực xử lý nước thải và phát...